Products

Manufacture and delivery of steel structures, equipment and technological equipment for glass and chemical industry, energy and heating plants.


Elektrofiltry

Elektrofiltry

Elektrostatický filtr (ESP) slouží k odstraňování pevných částic prachu ze spalin. Elektrostaticky nabité částice prachu putují dle polarity pod vlivem elektrického pole k vysoko-napěťovým anebo uzemněným elektrodám filtru, kde se elektrostaticky zachytí. Elektrofiltr je vybaven automaticky řízeným čistícím zařízením.

Klapky

Klapky

Slouží k uzavírání nebo regulaci průchodu plynu. Provedení kulaté, hranaté, jednolisté nebo vícelisté  s ovládáním na ruční, pneumatický nebo elektrický pohon s možností ukazatele polohy klapky.

Kouřovody

Kouřovody

Slouží k transportu spalin

Haly a ocelové konstrukce

Haly a ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce se vyrábějí svařované nebo šroubované s možností nalakování nebo žárového zinkování. Ocelové konstrukce se navrhují s ohledem na jejich požadované zatížení, minimální hmotnost, snadnou montáž a pohledovou náročnost.

Komíny

Komíny

Potrubí

Potrubí

Potrubní zařízení pro transport.

Reaktory

Reaktory

DeNOx Reaktor – slouží ke štěpení oxidů dusíku obsažených ve spalinách na bázi selektivní katalytické redukce (SCR).

Reaktor SOx - snižuje emise síry ve spalinách pomocí chemické reakce. Oxidy síry reagují s přidanými aditivy na látky s pevného skupenství, které je možné odloučit ze spalin.

Šnekové dopravníky

Šnekové dopravníky

Slouží k přepravě, nebo k plynulému dávkování sypkých materiálů. Provedení může být žlabové, nebo trubkové.

Sila, zásobníky, násypky

Sila, zásobníky, násypky

Určeno pro skladování sypkých materiálů. Možnost vybavení elektronikou pro snímání hladiny a řízeným vyprazdňováním. Provedení samostatně stojící, nebo na ocelové konstrukci s možností podjezdu automobilu.

Tlakové zařízení

Tlakové zařízení

Ocelové tlakové nádoby na plynná nebo kapalná média.

Tepelný výměník

Tepelný výměník

Je zařízení, které slouží k výměně energie mezi soustavami a objekty o různých parametrech.

Uskladňovací nádrže

Uskladňovací nádrže

Nadzemní i podzemní nádrže, jednoduché či dvojité včetně zachycovací jímky.

Kompenzátory

Kompenzátory

Slouží jako elastický element v potrubních systémech. Vlivem tepelné dilatace vzniká v potrubních systémech napětí, které je kompensátory eliminováno. Umožňují tak určitou kompenzaci axiálních a laterálních posuvů a tlumení vibrací.


 
 
Reklamní agentura Merope [ webdesign | tisk | reklama ]