VÝROBNÍ MOŽNOSTI

Tým kvalifikovaných pracovníků zajišťuje výrobu v  účelně zařízených výrobních prostorech, které splňují veškeré požadované nároky na přesnost a kvalitu našich produktů.

Výrobní prostory

dvoulodní výrobní hala pro černé materiály o rozměrech 36 x 60 x 11 m s jeřáby o nosnosti 5 t a 8 t 
oddělená hala pro nerezové materiály o rozměrech 11 x 36 x 9 m s jeřábem o nosnosti 3,2 t 

Dělení materiálu

stříhání: t ≤ 12 mm, l ≤ 3000 mm 
řezání: D ≤ 340mm 
pálení: stůl 2000 x 6000 mm s vlastním sloupovým jeřábem 1,5

libovolné tvary vytvořené v CAD systému
uhlíkatý materiál t ≤ 50mm
nerezový materiál t ≤ 10mm

Tváření materiálu

ohraňování: t ≤ 10 mm, l ≤ 2000 mm (tlak 400t) 
skružování potrubí: t ≤ 8 mm, D ≥ 400 mm, L ≤ 3000 mm

Svařování

- svařování v ochranné atmosféře svařovacím poloautomatem 
- ruční svařování E, MIG/MAG, TIG 

Strojní opracování

soustružení: D ≤ 50 mm 
vrtání: D ≤ 60 mm 
frézování: ≤ 200x800mm 
hoblování: ≤ 6000mm 

Povrchová úprava

- tryskání ocelovým abrazivem v boxu 6 x 12 x 4 m 
- lakování
- zinkování (žárové, galvanické) 
- práškové lakování

/ další výrobní činnosti v rámci kooperace ...

Dělení materiálu

- řezání laserem 
- řezání vodním paprskem 
- přesné strojní obrábění ( soustružení, frézování, broušení) 

Kvalita

Kvalita výroby je zaručena Systémem managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009.

Kontroly a zkoušky

Na výrobcích jsou dle QS plánů prováděny potřebné kontroly a zkoušky:

nedestruktivní zkoušky

- VT - zkouška vizuální 
- PT – zkouška kapilární 
- RT – zkouška prozářením 
- UT – zkouška ultrazvukem 
- MT – zkouška magnetickou metodou práškovou

mechanické zkoušky

- zkouška tahem 
- zkouška lámavosti 
- zkouška rozlomením svarového spoje 
- zkouška tvrdosti 
- chemický rozbor materiálu

Logistika

Společnost ročně odbaví průměrně 200 kamionů do oblastí svého působení.

Montáž, průmyslové izolace, elektroinstalace

Firma má několik montážních skupin, které provádí montáž výrobků, technologických celků, zařízení 
a průmyslových izolací v zemích EU, na Blízkém východě a Střední Americe.

Pracovní montážní postupy odpovídají nárokům bezpečnosti práce pro montáže ocelových konstrukcí 
i nárokům na bezpečnost práce ve specializovaných průmyslových odvětvích - rafinérie atd.

Činnost střediska:

- řízení staveb 
- montáž vyrobených dílů 
- montáž technologických zařízení 
- izolace průmyslových zařízení 
- elektroinstalace


Reklamní agentura Merope [ webdesign | tisk | reklama ]